Giải pháp phát triển lãnh đạo

Trong thời đại thay đổi, những năng lực lãnh đạo được đổi mới là cực kỳ cần thiết. Đào tạo các quản lý của bạn để trở thành các nhà lãnh đạo tương lai, trang bị cho họ những kỹ năng, công cụ và tư duy mới về lãnh đạo con người và các nhóm, đội ngũ.

Những giải pháp này được xây dựng như là một lộ trình phát triển liên tục, hoặc như các chương trình độc lập.

Các nhà lãnh đạo tham gia vào các chương trình của chúng tôi sẽ:

•Được trang bị các tư duy, kỹ năng và công cụ để trở thành một nhà lãnh đạo kiểu mới trong thời đại thay đổi.

•Phát triển khả năng chủ động và phong cách lãnh đạo có sự nhiệt huyết, tham gia vào các hoạt động của tổ chức.

•Chuyên tâm hơn với công việc, linh hoạt, kiên cường và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

•Trở thành lãnh đạo có khả năng phát triển con người, và các nhóm.

•Có thể lãnh đạo, dẫn dắt các nhóm, đội ngũ của mình thông qua một môi trường đầy biến động, không chắc chắn, phức tạp và đưa họ đến một tương lai mới.

Chúng tôi tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai để phát triển mạnh trong thời đại thay đổi!

Chúng tôi tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai để phát triển mạnh trong thời đại thay đổi.

liên hệ

 

N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl. 2019

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet