Lãnh đạo con người

Manager As Coach (MAC)

Các cuộc đối thoại mang tính huấn luyện và có sức ảnh hưởng

Các tổ chức mong muốn các nhà lãnh đạo đóng vai trò tích cực trong việc phát triển, huấn luyện, gắn kết và giữ chân nhân viên. Tuy nhiên hầu hết các nhà lãnh đạo không được trang bị tốt cho vấn đề này.

MAC được thiết kế để đào tạo các nhà quản lý để sử dụng các cuộc đối thoại mang tính huấn luyện có tác động ngắn với từng thành viên trong nhóm, để giúp họ cải thiện, vượt qua thử thách và thực hiện công việc tốt hơn.

MAC cần thiết được áp dụng khi tổ chức cần phát triển các cấp quản lý khác nhau, trang bị cho người quản lý  các công cụ để hỗ trợ, lãnh đạo nhóm phát triển và hoạt động tốt trong môi trường thay đổi.

Đối tượng tham gia sẽ được học làm thế nào để xây dựng  đối thoại ngắn mang tính huấn luyện có tác động lên nhân viên khi đang trong tình huống bận rộn có nhiều việc phải giải quyết; phát triển khả năng can thiệp và đánh giá nhân viên nhanh chóng, đơn giản như một nhà lãnh đạo, với các công cụ dễ sử dụng và ứng dụng, thực hành với các tình huống, công việc thực tế, nắm được các cách thức phát hiện vấn đề, được trang bị các công cụ và kỹ năng huấn luyện.

Cách thức triển khai
Trao đổi, hướng dẫn trực tiếp
  • Chương trình diễn ra trong 2 ngày, trang bị cho các quản lý tư duy, các kỹ năng và công cụ cần thiết giúp họ có thể thực hiện những cuộc đối thoại mang tính huấn luyện và có sức tác động với các nhân viên của mình.

  • Các quản lý tham gia chương trình sẽ được thực hành một bộ các cuộc đối thoại mang tính huấn luyện và có sức tác động cao.

Quá trình chuẩn bị
  • Thực hiện đánh giá trên nền tảng trực tuyến trước khi triển khai chương trình.

  • Chuẩn bị, thiết kế chương trình phù hợp với yêu cầu, đặc thù của từng tổ chức.

Giai đoạn thực hiện, đánh giá
  • Theo dõi, giám sát các hoạt động huấn luyện cá nhân khi cần thiết.

  • Thực hiện đánh giá sau chương trình trên nền tảng trực tuyến để đo lường ROI

Giá trị chương trình mang lại

Các quản lý sẽ có thể nắm bắt nhu cầu của các thành viên trong nhóm để tiến hành huấn luyện. Họ sẽ có được các công cụ cần thiết để huấn luyện các thành viên trong nhóm của mình, thông qua cách thức tiến hành các cuộc đối thoại sao cho hiệu quả,  phát triển khả năng lãnh đạo và thúc đẩy văn hóa huấn luyện trong tổ chức.

liên hệ

 

N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl. 2019

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet