Lãnh đạo và dẫn dắt đội, nhóm

Manager as Team Navigator (MAT)

Hãy trở thành một vị lãnh đạo nhiệt huyết, ân cần

Trong thời đại thay đổi, các nhà lãnh đạo hay quản lý cần dẫn dắt nhóm của mình một cách linh hoạt, ân cần và nhanh nhẹn. Tuy nhiên hầu hết họ không có ý tưởng nên bắt đầu từ đâu.

MAT là một chương trình đào tạo thực tế cao để giúp các nhà quản lý nâng cao khả năng tham gia và lãnh đạo nhóm trải qua các thay đổi và đạt được kết quả cao.

MAT thích hợp khi tổ chức cần phát triển các nhà quản lý để lãnh đạo các nhóm, như một phần của lộ trình phát triển các nhà lãnh đạo hoặc khi tổ chức muốn chuẩn bị và trang bị cho các nhà quản lý của mình khả năng lãnh đạo tổ chức trong bối cảnh thay đổi.

Thông qua giải pháp, các đối tượng tham gia sẽ học các kỹ năng độc nhất để lãnh đạo nhóm như một thể thống nhất, trở nên ân cần, có được các kỹ năng lãnh đạo mới phù hợp để quản lý nhân viên thuộc thế hệ trẻ tuổi và tri thức; phát triển toàn diện tư duy lãnh đạo nhóm, và được trang bị một bộ các công cụ, kỹ năng khác nhau.

Cách thức triển khai
Trao đổi, hướng dẫn trực tiếp

Một cuộc hội thảo hai ngày cung cấp cho các quản lý, lãnh đạo nhóm các công cụ để:

 • Lãnh đạo nhóm trong hoàn cảnh thay đổi

 • Tạo động lực và sự gắn kết trong các nhóm

 • Giải quyết những xung đột nhóm

 • Ngăn chặn sự trì trệ trong công việc của nhóm

 • Dẫn dắt nhóm đạt đến thành tựu cao hơn

Quá trình chuẩn bị
 • Thực hiện đánh giá trên nền tảng trực tuyến trước khi triển khai chương trình.

 • Chuẩn bị, thiết kế chương trình phù hợp với yêu cầu, đặc thù của từng tổ chức.

Giai đoạn thực hiện, đánh giá
 • 4 lần đánh giá trong một năm.

 • Kết hợp giải pháp tùy chọn N.E.W.S. ™ Executive Coaching.

 • Quy trình đánh giá sau 3 tháng kể từ khi chương trình được triển khai nhằm đo lường ROI

Giá trị chương trình mang lại

Chúng tôi tạo ra các nhà lãnh đạo của tương lai để phát triển mạnh mẽ trong thời đại thay đổi.

 • Trở nên ân cần hơn, linh hoạt, kiên cường và chấp nhận rủi ro.

 • Trở thành nhà phát triển của mọi người và các đội nhóm

 • Có thể lãnh đạo các nhóm trong một môi trường đầy biến động, không chắc chắn và phức tạp và đưa họ đến một tương lai mới.

liên hệ

 

N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl. 2019

Follow us

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

Like | tweet