N.E.W.S.® Coaching Certification™

Chứng chỉ huấn luyện của N.E.W.S Navigation

Ngày càng có nhiều tổ chức tìm cách phát triển chuyên gia đào tạo, huấn luyện nội bộ. Năng lực của tổ chức trong việc huấn luyện nhân viên và quản lý đã trở thành một sự khác biệt quan trọng giữa các công ty.

N.E.W.S.® cung cấp một giải pháp huấn luyện có cấu trúc và có thể nhân rộng để phát triển các chuyên gia trong chính nội bộ trong tổ chức

Chứng nhận huấn luyện nội bộ của chúng tôi rất hữu ích dành cho các tổ chức mong muốn phát triển các chuyên gia huấn luyện nội bộ theo một khuôn khổ chung, muốn đo lường hiệu quả của quá trình huấn luyện và khi tổ chức muốn triển khai một phương pháp huấn luyện nội bộ có cấu trúc & có thể nhân rộng.

Cách thức triển khai
Giai đoạn hướng dẫn, trao đổi trực tiếp
  • 2 buổi trao đổi trực tuyến - mỗi buổi 3 giờ.

  • 5 ngày huân luyện phát triển khả năng đào tạo dựa trên mô hình la bàn của N.E.W.S. ™.

Giai đoạn chuẩn bị

Thực hiện đánh giá các ứng viên tiềm năng trước khi triển khai chương trình.

Giai đoạn thực hiện, đánh giá

2 quá trình huấn luyện được giám sát chặt chẽ

Giá trị chương trình mang lại

Phương pháp huấn luyện được thiết kế đặc biệt cho các lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức, dễ theo dõi và thực hiện. Các quá trình huấn luyện được cấu trúc, đo lường và cá nhân hóa sao cho phương pháp và ngôn ngữ huấn luyện có thể được áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn tổ chức.

Quá trình huấn luyện được xây dựng trên một bộ các câu hỏi đánh giá trực tuyến, trước và sau quá trình huấn luyện, được tích hợp với chiến lược tổ chức và các vấn đề thực tế.

liên hệ

 

N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl. 2019

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet