Organizational Navigation

Nhanh chóng - chuyên sâu - mang tính chiến lược

Trong bối cảnh và tình hình thị trường thay đổi, đội ngũ lãnh đạo cấp cao phải cùng lúc đánh giá lại, đưa ra các quyết định và chuyển hướng toàn bộ tổ chức một cách thường xuyên. Không làm điều này một cách kịp thời sẽ khiến tổ chức bị đình trệ trên con đường phát triển.

Organizational Navigation là chương trình diễn ra trong 2 ngày, bao gồm quá trình định hướng cấu trúc chiến lược cho các nhóm lãnh đạo cấp cao, và cùng nhau đề xuất giai đoạn phát triển tiếp theo cho chiến lược và định hướng hoạt động của tổ chức. 

Chương trình là giải pháp cần thiết, và mang lại lợi ích khi tổ chức của bạn chào đón một CEO mới; khi có một nhóm quản lý mới hoặc những thành viên mới; khi có nhu cầu thay đổi chiến lược của tổ chức hoặc khi phải đối mặt với sự thay đổi lớn trong môi trường tổ chức; khi có nhu cầu tạo sự liên kết và hợp tác trong đội ngũ điều hành tổ chức; hoặc khi cần triển khai các sự kiện cho cấp quản lý, điều hành diễn ra bên ngoài tổ chức.

Chương trình được thiết kế theo cấu trúc cụ thể, diễn ra nhanh chóng và chuyên sâu, có thể được triển khai linh hoạt bên trong hay bên ngoài tổ chức, có sức ảnh hưởng lớn, và hướng đến tạo sự đồng thuận, liên kết, tập trung và định hướng kết quả cao cho đội ngũ lãnh đạo

Cách thức triển khai
Trao đổi, hướng dẫn trực tiếp

Quá trình hỗ trợ, tư vấn kéo dài hai ngày dựa trên giải pháp N.E.W.S. ™ Compass, cùng với đề xuất  giai đoạn phát triển tiếp theo của tổ chức

 Quá trình chuẩn bị

Phỏng vấn, đánh giá và phân tích (có thể dựa trên google search) và cuối cùng là tùy chỉnh giải pháp cho tổ chức dựa trên những phát hiện có được.

Thực hiện

4 lần đánh giá trong một năm.

Kết hợp giải pháp tùy chọn N.E.W.S. ™ Executive Coaching.

Quy trình đánh giá sau 3 tháng kể từ khi chương trình được triển khai nhằm đo lường ROI

  • Một buổi hội thảo chiến lược diễn ra trong 2 ngày, nhanh chóng nhưng chuyên sâu

  • Một quá trình mang tính tác động cao, tạo ra sự cam kết, tham gia giữa các cá nhân trong tổ chức và cải thiện động lực làm việc.

  • Mang lại kết quả vượt trội, được theo dõi, đánh giá, thu thập trên tổng thể toàn tổ chức và cung cấp một nền tảng phát triển cho giai đoạn tiếp theo của tổ chức.

Giá trị chương trình mang lại

liên hệ

 

N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl. 2019

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet