Team Navigation 

Cùng nhau định hướng và thúc đẩy sự thay đổi

Trong môi trường thay đổi nhanh chóng cùng với những thay đổi liên tục của tổ chức, mỗi đội, nhóm cũng cần phải điều chỉnh, đổi mới để nhìn thấy được "bức tranh" lớn hơn. Không làm được điều đó các nhóm sẽ không đạt được kết quả như mong đợi.

Team Navigation là chương trình diễn ra trong hai ngày bao gồm định hướng hoạt động cho các đội, nhóm có tính tổ chức, và cùng đề xuất giai đoạn phát triển, liên kết trong tương lai.

Chương trình là giải pháp cần thiết, và đem lại lợi ích khi tổ chức của bạn muốn truyền thông và triển khai chiến lược hoạt động mới đến tất cả các nhóm, phòng ban xuyên suốt tổ chức, khi các nhóm phải đối mặt với sự thay đổi, khi các nhóm có các lãnh đạo mới, và khi tổ chức của bạn đang lên kế hoạch cho sự kiện ngoài trời diễn ra hàng năm để đề xuất hướng phát triển cho năm tới, hoặc hỗ trợ quá trình xây dựng đội, nhóm.

Chương trình được thiết kế với cấu trúc chi tiết & chặt chẽ, hỗ trợ xây dựng nhóm, diễn ra nhanh chóng, chuyên sâu, có sức ảnh hưởng lớn, định hướng kết quả cao, và tạo sự liên kết, tập trung  vào các vấn đề đội, nhóm gặp phải.

Cách thức triển khai
Trao đổi, hướng dẫn trực tiếp

Tư vấn, hỗ trợ mang tính tương tác dựa trên giải pháp N.E.W.S.® Compass. diễn ra trong hai ngày để cùng đề xuất giai đoạn phát triển tiếp theo của nhóm

Quá trình chuẩn bị

Phỏng vấn, đánh giá và phân tích (có thể dựa trên google search) và cuối cùng là tùy chỉnh giải pháp cho tổ chức dựa trên những phát hiện có được.

Quá trình thực hiện

 Giai đoạn thực hiện, đánh giá

  • 4 lần đánh giá trong một năm.

  • Kết hợp giải pháp tùy chọn N.E.W.S. ™ Executive Coaching.

  • Quy trình đánh giá sau 3 tháng kể từ khi chương trình được triển khai nhằm đo lường ROI

Giá trị chương trình mang lại

Một quá trình định hướng chung, áp dụng giải pháp N.E.W.S.™ Compass diễn ra nhanh chóng trong 2 ngày nhưng chuyên sâu, có ảnh hưởng lớn, hấp dẫn, thúc đẩy sự đổi mới, sự cam kết, trách nhiệm của các thành viên trong nhóm. Kết quả của quá trình hướng đến các giải pháp cụ thể, được theo dõi, thu thập hiệu quả trên phạm vi toàn bộ tổ chức.

liên hệ

 

N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl. 2019

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet