Các chương trình chuyên biệt

pilaBecoming-09.png

Các nhu cầu phát triển của một tổ chức không chỉ kết thúc ở các giải pháp đào tạo và hỗ trợ được cung cấp từ bên ngoài.

Chúng tôi còn cung cấp cho bạn các giải pháp khác sau đây:

• Chứng nhận N.E.W.S.® Coaching – là chương trình huấn luyện cho các nhà lãnh đạo hoặc đội ngũ nhân viên của tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nội bộ. Các đối tượng hoàn thành khóa đào tạo của chúng tôi sẽ trở thành chuyên gia huấn luyện được công nhận đầy đủ bới N.E.W.S.® 

• Mission possible - giải pháp đào tạo các nhân viên tự điều khiển một ngày làm việc của họ, giúp họ có thêm được 3-4 giờ cho các hoạt động khác mỗi ngày 

liên hệ

 

N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl. 2019

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet