Team Navigation - dla zespołów

Zespołow

W szybko zmieniającym się środowisku i szybkich zmianach organizacyjnych, każdy zespół musi dostosować się do szerszego obrazu.
W przeciwnym razie zespół nie będzie w stanie dostarczyć oczekiwanych wyników.
Team Navigation to proces oparty na dwudniowym warsztacie nawigacyjnym dla zespołów w całej organizacji. Dzięki niemu zespoły ukonkretniają kierunek swojego działania oraz doprecyzowują podział ról i zadań.

Będziesz mógł skorzystać z procesu Team Navigation, gdy będziesz musiał skaskadować nową strategię organziacji do zespołów, kiedy zespoły stoją w obliczu zmian, gdy zespół posiada nowego lidera, w procesie corocznego planowania celów zespołu lub jako proces budowania zespołu.

Szybki i głęboki, ustrukturyzowany, zorientowany na wnętrze organizacji i jej otoczenie rynkowe, angażujący, skuteczny i zorientowany na rezultaty.                   

Jak to działa? 
Dedykowane wsparcie

Dwudniowy interaktywny warsztat oparty o kompas N.E.W.S., wypracowujący wspólny kierunek strategiczny.       

Diagnoza

Proces wywiadów, kwestionariiuszy on-line i rozwiązań "szytych na miarę" zespołu. 

Wdrożenie
  • Dwudniowy interaktywny warsztat oparty o kompas N.E.W.S., wypracowujący wspólny kierunek zespołu      

  • Opcjonalny N.E.W.S. ™ Executive Coaching.

  • Kwestionariusz post po 3 miesiącach oceniajacy  ROI.

Czego możesz oczekiwać? 

Szybki i głęboki proces oparty o dwudniowy ustrukturyzowany warsztat strategiczny.  

CONTACT US

 

N.E.W.S.™ Navigation Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S. Navigation Sarl. 2017

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet