Organizational Navigation - dla najwyższej kadry menedżerskiej 

Szybki - Głęboki - Strategiczny

W zmieniających się okolicznościach i sytuacji rynkowej kadra kierownicza wyższego szczebla musi często ponownie ocenić potrzebę i zdecydować o aktualizacji kierunku całej organizacji. Niewykonanie tego w odpowiednim czasie prowadzi do stagnacji.                                                                                                            

NEWS Organziational Navigation jest procesem opartym na dwudniowym strategicznym warsztacie nawigacyjnym dla najwyższej kadry menedżerskiej. Podczas procesu organizacja definiuje swój kierunek strategiczny i plan taktyczny jego realizacji. Częścią działań są spotkania follow up, których celem jest monitoring osiąganego progresu.                                          

Skorzystasz z procesu NEWS Organziation Navigation w ramach procesu onboardingowego nowych Członków Zarządu; kiedy masz nowy zespół zarządzający lub nowych członków zespołu; gdy zachodzi potrzeba zmiany strategii organizacji lub w obliczu poważnej zmiany organizacyjnej; kiedy istnieje potrzeba poprawy współpracy w zespole najwyższej kadry menedżerskiej; lub kiedy potrzebujesz jasnego i uporządkowanego procesu do przeprowadzenia corocznego spotkania strategicznego.                             Szybki i głęboki, ustrukturyzowany, zorientowany na wnętrze organizacji i jej otoczenie rynkowe, angażujący, skuteczny i zorientowany na rezultaty.                                                                                                                                       

Szybka i głęboka, uporządkowana, powiązana i wychodząca, konsensusowa, o dużym wpływie, angażująca, koncentrująca się i zorientowana na wyniki.                                                                                                                                       

Szybka i głęboka, uporządkowana, powiązana i wychodząca, konsensusowa, o dużym wpływie, angażująca, koncentrująca się i zorientowana na wyniki.                                                                                                                                      

Jak to działa? 
Dedykowane wsparcie

Dwudniowy interaktywny warsztat oparty o kompas N.E.W.S., wypracowujący wspólny kierunek strategiczny.  

Przygotowanie

Proces wywiadów i kwestionariuszy on-line, rozwiązań "szytych na miarę" organizacji.  Dwudniowy interaktywny warsztat oparty o kompas N.E.W.S., wypracowujący wspólny kierunek strategiczny.                                             

Wdrożenie

Dwudniowy interaktywny warsztat oparty o kompas N.E.W.S., wypracowujący wspólny kierunek strategiczny.          

Opcjonalnie N.E.W.S. ™ Executive Coaching.

Kwestionariusz post po 3 miesiącach oceniajacy  ROI.

Szybki i głęboki proces oparty o dwudniowy ustrukturyzowany warsztat strategiczny.                

 

Intensywny proces budzący zaagażowanie i świeżą motywację. 

 

Ponadprzeciętne wyniki biznesowe potwierdzone sukcesammi na całym świecie oraz mierzalnymi rezulatatami. 

Czego możesz oczekiwać? 

CONTACT US

 

N.E.W.S.™ Navigation Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S. Navigation Sarl. 2017

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet