การโค้ชผู้บริหาร

เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ปัจจุบัน ผู้นำทุกคนจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆ และพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าให้ทันกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ไม่เช่นนั้นก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไร้ความหมาย

การโค้ชผู้บริหารของ N.E.W.S.™ เป็นกระบวนการระบบนำทางส่วนบุคคลที่แตกต่าง และปรับใช้ได้ง่าย  ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อผู้นำในองค์กร

พิสูจน์ได้  วัดผลได้   ให้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยม

การโค้ชผู้บริหารของ N.E.W.S. ™  เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  เมื่อมีผู้บริหารคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงาน  เมื่อผู้บริหารกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีความจำเป็นในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เมื่อท่านต้องการช่วยเหลือผู้บริหารเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพ(career planning) และยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการณ์พัฒนาส่วนบุคคลอีกด้วย

ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารในองค์กรโดยเฉพาะ  ชัดเจน สามารถปรับใช้ได้ง่าย วัดผลได้           มีแผนงานชัดเจน โปร่งใส  ทำได้จริง  เห็นผลจริง  หลากหลายมุมมอง พร้อมชุดเครื่องมือในการโค้ชที่นำไปปฏิบัติได้จริง

หลักสูตรนี้มีอะไรบ้าง?
การพูดคุยแบบตัวต่อตัว

การวินิจฉัยแบบตัวต่อตัวเชิงลึก

กระบวนการสร้างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับตัวโค้ชและผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งนำไปสู่การผสมผสานกระบวนการการโค้ชที่ตรงตามความต้องการขององค์กร

กระบวนการการโค้ชที่ปรับให้ตรงตามต้องการประกอบไปด้วยการโค้ช 8-12 ครั้ง โดยเน้นไปที่ช่องว่างของโค้ชชี่ ซึ่งได้ถูกค้นพบใน 12 แมททริกซ์

การเตรียมการ

แบบสอบถามออนไลน์ก่อนการโค้ชอยู่บนพื้นฐานของ  the N.E.W.S.™ 12 Box Matrix.

ปฏิบัติจริง

แบบสอบถามออนไลน์หลังการโค้ชเพื่อประเมินความคืบหน้าและผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI)

ท่านจะได้รับอะไรบ้าง?

เน้นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร  เพื่อวางระบบ และสร้างความผูกพันกับองค์กรที่ดีขึ้น  กระบวนการการโค้ชของเราให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม  และวัดผลได้สำหรับทั้งบุคคล ทีม และองค์กร  กำจัดอุปสรรคที่ขวางกั้น และก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จอีกระดับ  กับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่วัดผลได้   ด้วยรูปแบบและการใช้ภาษาที่เป็นสากล

CONTACT US

 

N.E.W.S.™ Navigation Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S. Navigation Sarl. 2017

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet