การพัฒนาภาวะผู้นำ

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบใหม่คือสิ่งจำเป็น  ฝึกฝนผู้จัดการของท่านให้เป็นผู้นำแห่งอนาคต   สนับสนุนพวกเขาด้วยทักษะที่ทันสมัย เครื่องมือ และกรอบความคิดใหม่ๆ เพื่อช่วยในการนำทางผู้ใต้บังคัญบัญชา  และทีม

 

เครื่องมือเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  หรือใช้เป็นโปรแกรมเดี่ยวก็ได้เช่นกัน

ผู้นำที่เข้าร่วมในโปรแกรมของเราจะ:

 

ได้รับการสนับสนุนเรื่องกรอบความคิด ทักษะและเครื่องมือต่างๆ  เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงได้

พัฒนาภาวะผู้นำทั้งแบบเชิงรุก (Proactivity) และ แบบมีส่วนร่วม (Participative)

กดปุ่มชื่อโปรแกรมไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง

CONTACT US

 

N.E.W.S.™ Navigation Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S. Navigation Sarl. 2017

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet