การนำผู้ใต้บังคัญบัญชา

ผู้บริหารในฐานะโค้ช

การสนทนาแบบโค้ชที่ให้ผลลัทธ์ยอดเยี่ยม

องค์กรคาดหวังให้ผู้นำกระตือรือร้นที่จะมีบทบาทในการพัฒนา  การโค้ช การมีส่วนร่วมและการรักษาบุคคลากรเอาไว้   แต่ผู้นำส่วนใหญ่กลับยังทำได้ไม่สมบูรณ์

MAC ถูกออกแบบเพื่ออบรมผู้บริหารให้สามารถสนทนาในการโค้ชแบบสั้นๆ  กับสมาชิกในทีมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล  เพื่อให้พวกเขาได้ก้าวต่อไปได้  เอาชนะความท้าทายต่างๆ  และปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

ท่านจะได้รับประโยชน์จาก MAC เมื่อท่านต้องการที่จะพัฒนาผู้บริหารทำหน้าที่สั่งการ(line manager)ระดับต้นและระดับที่สอง โดยการจัดหาเครื่องมือให้กับผู้บริหารของท่านเพื่อช่วยให้ทีมของพวกเขาได้ก้าวหน้าขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

เรียนรู้การสนทนาในการโค้ชแบบสั้นๆ แต่ได้ผล  พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มีการประเมินผลแบบง่ายๆ   และสามารถสอดแทรกแนวทางปฏิบัติในฐานะที่เป็นผู้นำได้   ด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่ง่าย   ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในการทำงาน  มีเครื่องมือในการวิเคราะห์  เครื่องมือในการโค้ช และทักษะในการโค้ช

การเรียนในห้องเรียน
มีการทำงานอย่างไร?
การเตรียมการ
  • แบบสอบถามออนไลน์ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์(workshop)

  • การเตรียมการและการปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop)  2 วัน  ประกอบไปด้วยกรอบความคิดเกี่ยวกับการโค้ช (coaching mindset) ทักษะการโค้ช  และเครื่องมือการโค้ชที่นำไปใช้งานได้จริง  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการโค้ชอย่างได้ผล

  • ผู้บริหารจะได้รับการฝึกฝนโดยชุดของการสนทนาในการโค้ชที่ได้ผลยอดเยี่ยม

ปฏิบัติจริง
  • การติดตามผลและการประชุมในการลงมือปฏิบัติจริง (เลือกเพิ่มเติม) 

  • แบบสอบถามออนไลน์หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์(workshop)เพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI)

ท่านจะได้รับอะไรได้บ้าง?

ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ปัญหาของสมาชิกในทีมเพื่อการโค้ช   ใช้เครื่องมือในการโค้ชที่เหมาะสมกับปัญหา   เรียนรู้การโค้ชแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละปัญหาอย่างได้ผลลัพธ์   พัฒนาขีดความสามารถภาวะความเป็นผู้นำ 1-2-1   พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมในการโค้ชในองค์กร

CONTACT US

 

N.E.W.S.™ Navigation Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S. Navigation Sarl. 2017

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet