การนำทีม

ผู้บริหารในฐานะผู้นำทางทีม

ผู้นำทีมแบบมีส่วนร่วม 

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  ผู้นำย่อมต้องการนำสมาชิกในทีมด้วยแนวทางที่ยืดหยุ่น มีส่วนร่วมและคล่องแคล่วว่องไว   แต่น่าเสียดาย ... ผู้นำส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน

MAT เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล  สามารถนำมาปฏิบัติจริง  สำหรับผู้บริหารที่ต้องการมีส่วนร่วม มีการจัดระบบระเบียบที่ถูกต้อง และนำทีมให้สามารถข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลง   และเข้าถึงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลอย่างสูงสุด

MAT มีประโยชน์อย่างยิ่ง  เมื่อท่านต้องการพัฒนาผู้บริหารให้สามารถนำทีมได้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาภาวะผู้นำ   หรือเมื่อท่านต้องการเตรียมผู้บริหารให้พร้อมต่อการเป็นผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

เรียนรู้ทักษะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อการนำทีมทั้งหมด   นำทาง และบริหารจัดการ  พัฒนาสไตล์ความเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม   เรียนรู้ทักษะด้านภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยเพื่อนำกลุ่มพนักงานที่มีอายุระหว่าง 22-29 ปี (Gen-M) และพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ   พัฒนากรอบแนวคิด  (mindset)  ด้านภาวะผู้นำทีมอย่างครอบคลุม   เครื่องมือในการโค้ช และทักษะในการโค้ช

มีการทำงานอย่างไร?
การเรียนในห้องเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์(workshop)  2 วัน  ดังหัวข้อต่อไปนี้:

 • นำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลง

 • สร้างแรงกระตุ้นและมีส่วนร่วมกับทีม

 • แก้ปัญหาความขัดแย้งในทีม

 • กำจัดความเฉื่อยชาของทีม

 • นำทีมสู่ผลการปฏิบัติงานระดับสูง

การเตรียมการ
 • แบบสอบถามออนไลน์ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ (workshop)

 • การเตรียมการและการปรับใช้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

ปฏิบัติจริง
 • จุดที่ได้รับการตรวจเชคประจำปี 4 ประการ

 • การโค้ชผู้บริหารของ N.E.W.S. ™  (เลือกเพิ่มเติม) 

 • แบบสอบถามออนไลน์หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์(workshop)เพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI)

ท่านจะได้รับอะไรบ้าง?
 • พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ที่ใส่ใจ ยืดหยุ่น และกล้าเผชิญความเสี่ยง

 • พัฒนาไปสู่นักพัฒนาคนและทีม

 • สามารถที่จะนำทีมมุ่งไปสู่อนาคตได้ ท่ามกลางความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน  

       เราสร้างผู้นำแห่งอนาคตที่สามารถนำทีมแบบเชิงรุก ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

CONTACT US

 

N.E.W.S.™ Navigation Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S. Navigation Sarl. 2017

Follow us

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

Like | tweet