การรับรองการโค้ชภายในองค์กรของ N.E.W.S.

องค์กรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องการพัฒนาโค้ชภายในองค์กร ความสามารถในการโค้ชภายในองค์กรให้กับพนักงานและผู้บริหารได้กลายเป็นความแตกต่างที่สำคัญในบรรดาบริษัทต่างๆ     N.E.W.S.™ ได้เสนอกระบวนการที่เป็นระบบที่สุดและทำได้จริง เพื่อพัฒนาโค้ชภายในองค์กร

 

การรับรองการโค้ชภายในองค์กรของเราเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง   หากองค์กรของท่านมองหาการพัฒนาโค้ชภายในองค์กรที่อยู่ในกรอบความคิดเดียวกัน   ต้องการวัดผลกระบวนการ         การโค้ช  และต้องการขับเคลื่อนวิธีการโค้ชภายในที่ทำได้จริงอย่างเป็นระบบ

หลักสุตรนี้มีอะไรบ้าง?

Hours spent in this program are eligible as ICF CCE RD credits

การเรียนในห้องเรียน

เรียนออนไลน์ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

อบรมการพัฒนาการโค้ช 5 วัน หัวข้อ เข็มทิศ   N.E.W.S.™ 

การเตรียมการ

กระบวนการประเมินผลก่อนเรียน

ปฏิบัติจริง

กระบวนการในการโค้ชที่มีการควบคุม 2 ครั้ง

ท่านจะได้รับอะไรบ้าง?

วิธีในการโค้ชถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้นำในองค์กรต่างๆ  ให้สามารถปฏิบัติได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง   เป็นกระบวนการการโค้ชที่วัดผลได้ และมีโครงสร้างชัดเจน  แต่มีลักษณะเฉพาะ สามารถใช้สร้างระเบียบวิธีและภาษาในการโค้ชที่ใช้ได้ทั้งองค์กร

 

เพิ่มประสิทธิผลการโค้ช  ด้วยชุดเครื่องมือ  และแบบสอบถามออนไลน์ก่อนและหลังการโค้ช

 

ด้วยกระบวนการการโค้ชที่ผสมผสานให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  จึงทำให้วัดผลและติดตามผลได้ง่าย

 

 เป็นการพัฒนาวัฒนธรรมการโค้ช  ที่มีระบบการสนับสนุนที่เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริง

CONTACT US

 

N.E.W.S.™ Navigation Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S. Navigation Sarl. 2017

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet