ระบบนำทางองค์กร

รวดเร็ว-ลึกซึ้ง-มีกลยุทธ์

ในสภาวะแวดล้อมและการตลาดที่เปลี่ยนแปลง  ทีมผู้นำระดับสูง ต้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าปรับเปลี่ยนทิศทางขององค์กรทั้งหมดไปด้วยกัน

 

ถ้าสายเกินไป  องค์กรของท่านก็จะล้าหลัง

 

ระบบนำทางองค์กรคือกระบวนการประจำปี  เป็นกลยุทธ์ที่มีโครงสร้างงชัดเจนในการนำทาง    สำหรับทีมผู้นำระดับสูง ใช้เวลา 2  วัน เพื่อร่วมกันสร้างกลยุทธ์ในก้าวถัดไปขององค์กร ตามด้วยการประชุมทบทวนทุก 3 เดือน  เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวยังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 

ระบบนำทางองค์กรเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง   เมื่อต้องทำงานกับซีอีโอคนใหม่  มีทีมบริหารใหม่ หรือสมาชิกใหม่ในทีม  เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธิ์ขององค์กร  หรือ เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในองค์กร  เมื่อต้องการสร้างความเป็นระเบียบ และความร่วมมือภายในทีมผู้บริหาร หรือเมื่อต้องการกระบวนการและโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อจัดงานสำคัญประจำปีนอกสถานที่ของผู้บริหาร

 

รวดเร็วและลึกซึ้ง  เป็นระบบ  ทั้งเชิงรับและเชิงรุก  เป็นที่ยอมรับ ได้ผลยอดเยี่ยม สร้างการมีส่วนร่วม ตรงประเด็น และเห็นผลจริง

หลักสูตรนี้มีอะไรบ้าง?
เรียนในห้องเรียน

2 วันกับการกระบวนการที่ทำให้ง่ายขึ้นโดยการสื่อสารระหว่างกันบนพื้นฐานของ N.E.W.S. ™ Compass เป็นการสร้างก้าวถัดไปขององค์กรไปด้วยกัน

การเตรียมการ

สัมภาษณ์ ประเมินผล และวิเคราะห์ทางเวปไซท์  ปรับวิธีการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

   กำหนดก้าวถัดไปขององค์กรไปด้วยกัน  กับการอบรมหลักสูตรเข็มทิศ N.E.W.S. ™   2 วัน 

ปฏิบัติจริง

กำหนดก้าวถัดไปขององค์กรไปด้วยกัน  กับการอบรมหลักสูตรเข็มทิศ N.E.W.S. ™   2 วัน 

หลักสูตร  N.E.W.S. ™  สำหรับผู้บริหาร (เลือกเพิ่มเติม)

แบบสอบถามเพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) หลังจากเสร็จกระบวนการ 3 เดือน

การประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshop) 2 วัน ด้วยเนื้อหา กลยุทธ์ที่เข้าใจง่าย ลึกซึ้ง และรวดเร็ว

 

ได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยม สร้างความผูกพัน และกระตุ้นแรงจูงใจ 

 

ผลลัพธ์ที่โดดเด่นทั้งทางธุรกิจ และผลงานที่พิสูจน์ได้ระดับสากลเพื่อก้าวต่อไปขององค์กร

Hverju má búast við?

CONTACT US

 

N.E.W.S.™ Navigation Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S. Navigation Sarl. 2017

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet