การนำทางตนเอง

ระบบนำทางตนเอง

สร้างสรรค์ก้าวถัดไปของคุณ

องค์กรคาดหวังให้ตัวบุคคลมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆ  และผลักดันการงานของพวกเขาให้เป็นระบบระเบียบถูกต้องตามความต้องการขององค์กร   แต่คนส่วนใหญ่ขาดกรอบความคิด ทักษะ  และเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์(workshop)เกี่ยวกับระบบนำทางตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้นำ   ช่วยให้พวกเขาสามารถนำทางตัวเองไปสู่ก้าวถัดไปในองค์กรได้

เป็นกระบวนการที่มีพื้นฐานจากการวิจัย   มีพลังขับเคลื่อน ลึกซึ้ง  สร้างความชัดเจนและความรับผิดชอบในเชิงรุก  นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และช่วยสร้างความภักดีต่อองค์กร

หลักสูตรนี้มีอะไรบ้าง?
การเตรียมการ

แบบสอบถามออนไลน์ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์(workshop)

การเรียนในห้องเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ (workshop)  2 วัน  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมค้นพบทิศทางของตนเองภายในองค์กร  บนพื้นฐานของแรงจูงใจที่แท้จริงของพวกเขา

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้กำจัดอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดของตนเอง และจัดเตรียมแผนการจัดการ

สัมผัสประสบการณ์จริงด้วยกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์ต่างๆ 

ปฏิบัติจริง

การติดตามผลของการโค้ชแบบส่วนบุคคล (เลือกเพิ่มเติม) 

แบบสอบถามออนไลน์หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์(workshop)เพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI)

Hours spent in this program are eligible as ICF CCE RD credits

ท่านจะได้รับอะไรบ้าง?

ช่วยให้ผู้ที่มีศักยภาพสูงสามารถผลักดันตนเองให้เติบโตในองค์กรได้  นำไปสู่ความภักดีต่อองค์กร   ช่วยให้ผู้เข้าอบรมกำจัดความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดของตนเอง  และมุ่งมั่นไปถึงศักยภาพของตนได้   พัฒนาคนที่มีความสามารถในองค์กร   วิธีการแก้ไขปัญหานี้ขับเคลื่อนกลุ่มพนักงานที่มีอายุระหว่าง 22-29 ปี (Gen-M) เพื่อพัฒนาและเติบโตในองค์กร

CONTACT US

 

N.E.W.S.™ Navigation Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S. Navigation Sarl. 2017

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet