“Nếu gió thổi cánh buồm của chiếc thuyền bạn đang lái đủ mạnh, bạn có thể đi đến bất kỳ đâu.”

Aviad Goz, người sáng lập, Giám đốc tầm nhìn và chiến lược (CVO)

Chúng ta sống trong một thế giới  thay đổi nhanh chóng, liên tục, phức tạp, và mơ hồ. Thay đổi đã trở thành một chuẩn mực mới của thời đại ngày nay. Đồng thời, sự gắn kết với tổ chức, công ty của các đội ngũ nhân viên đang ở mức thấp.

Từ năm 2006, Tổ chức N.E.W.S.® Coaching & Training, thông qua mạng lưới các đối tác trên toàn cầu của mình, đã cung cấp một bộ giải pháp tích hợp với mục đích hỗ trợ các cá nhân, nhóm và tổ chức phát triển trong thời đại của sự thay đổi.

Giải pháp sáng tạo N.E.W.S. ™ Compass và Ma trận 12 điểm của chúng tôi được phát triển bởi Aviad Goz, người sáng lập và là Giám đốc tầm nhìn, và chiến lược của N.E.W.S.® Coaching & Training.

Những công cụ đặc biệt và duy nhất cho phép chúng tôi mang lại thành công trong việc hỗ trợ các công ty, tổ chức hay cá nhân định hướng, dẫn dắt các hoạt động trong thời đại thay đổi. Những khách hàng của chúng tôi tiếp tục đạt được sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc trong hoàn cảnh đầy thách thức.

 

N.E.W.S. ™ - Một La bàn. Bảy giải pháp. Ứng dụng trên toàn thế giới.

 
 

liên hệ

 

N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl. 2019

Become a Partner

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon